معاوضه ملک در ایران و کانادا

برای خرید خانه در کانادا شاید نیازی به فروش ملک خود در ایران نداشته باشید

در شرایطی که معاملات ملک درایران درحالت رکود قراردارد و ملک شما فروش نمی رود ، برای خرید در کانادا معاوضه ملک گزینه بهتری هست

برای جابجایی و تعویض هر نوع ملک ایران با املاک کانادا و یا تعویض ملک قدیمی خود در انتاریو با ملک جدید در تورونتو و شهرهای اطراف با ما تماس بگیرید

واتساب: تلگرام:0014164001239

تلگرام:0014164001239

CanadaRealEstateInvestors کانال تلگرام

Get in touch for more information
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

تلگرام:0014164001239

CanadaRealEstateInvestors کانال تلگرام